Tranh chấp trái phiếu, tính lãi quá hạn như nào?

Về yêu cầu tính lãi, tòa sơ thẩm không đồng ý. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng, hợp đồng mua bán trái phiếu có thỏa thuận lãi suất trái phiếu là 10,5%. Mức lãi …

Đọc thêm

Nhận diện vi phạm pháp luật trong phát hành trái phiếu DN

( Pháp Lý) – Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) mang lại nhiều điểm tích cực cho nền kinh tế, vừa là kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp (DN) để phát triển sản xuất kinh doanh, vừa là là kênh đầu tư hấp dẫn với mức sinh lời tương đối cao. Cùng với sự phát triển nóng của TPDN, thị trường cũng dần ...

Đọc thêm

Thay đổi quy định pháp lý tác động như nào đến thị trường

Dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP cũng yêu cầu bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đối với một số trường hợp phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, việc tham gia của các công ty xếp hạng tín nhiệm còn giúp phân loại …

Đọc thêm

Quy định mới về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái

b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp nhận; 5. Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Đọc thêm

Cập Nhật Pháp Luật

– Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm: (i) có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên (theo Luật Chứng Khoán Hiện Hành mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng); (ii) có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường

Đọc thêm

Một số vấn đề về điều kiện phát hành trái phiếu

3. Điều kiện phát hành trái phiếu. Công ty thanh toán đủ cả gốc và lãi cùa trái phiếu đã phát hành trước đó. Thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó. Cần lưu ý rằng, việc phát hành …

Đọc thêm

MỘT SỐ QUY ĐINH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT …

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người …

Đọc thêm

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Ngăn chặn lách luật

Trong quá trình tổng kết thực tiễn, cơ quan quản lý đã nhận diện được tình trạng lách luật để bán trái phiếu của những đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân. Do đó, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về …

Đọc thêm

Có luật mới, cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ

Các Tổ chức tín dụng là nhóm phát hành nhiều nhất với 78.486 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2020. Được biết, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh như trên chủ yếu liên quan đến luật chơi mới của thị trường được áp dụng từ ngày 1/9/2020. Cụ thể, Nghị định ...

Đọc thêm

luật trái phiếu tổng quát luật nghiền

· Khái quát hơn, quyền tài sản là các quyền trị giá được bằng tiền, có thể chuyển giao được trong quan hệ pháp luật dân sự. Ví dụ: Quyền sáng chế, phát minh ra máy gặt …

Đọc thêm

Nghị định 65/2022/NĐ-CP: Nhiều quy định mới về trái …

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản so với Nghị định trước đó. Như về điều kiện phát hành trái phiếu tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán và Luật ...

Đọc thêm

Trái phiếu là gì? Quy định của pháp luật về trái phiếu?

Giá trị trái phiếu được xác định như thế nào? Tác giả: Luật sư Lê Minh Trường. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người …

Đọc thêm

Quy định mới về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh …

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế ...

Đọc thêm

Quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu

Hồ sơ chào bán trái phiếu. 1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm lập hồ sơ chào bán để phục vụ cho việc chào bán, giao dịch và thanh toán lãi, gốc trái phiếu. 2. Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm các tài liệu cơ bản sau: a) Phương án phát hành trái phiếu theo ...

Đọc thêm

Hoàn thiện khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh

(ĐCSVN) - Khung khổ pháp lý đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ từ Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Nghị định số 153 2020 NĐ-CP và Thông tư số 122 2020 TT-BTC sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động phát hành TPDN của doanh nghiệp.

Đọc thêm

trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu,

Trong số 300 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ trong các tháng đầu năm 2021, 207 doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo của trái phiếu chủ yếu là bất động sản, chứng khoán, …

Đọc thêm

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH NGHIỀN

1.3 Các định luật nghiền [1, 8] Quá trình nghiền liệu nói chung cũng là một quá trình phá hủy liên kết giữa các ... Tổng quát, nếu mức độ nghiền là i = i n cần 3(i n – 1) mặt tách vỡ, trị số công nghiền sẽ là An = 3A(i n – 1).

Đọc thêm

luật trái phiếu tổng quát luật nghiền

Bạn đang đọc bài viết Trái phiếu xanh theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 ... · Luật Nghi Tổng Quát - Vinaya …

Đọc thêm

Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Của Doanh Nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trái phiếu) là một loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả cả gốc và lãi của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu [2]. Phát hành trái …

Đọc thêm

Pháp luật có quy định mức tối thiểu hoặc tối đa áp dụng lãi

Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định này phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước …

Đọc thêm

Trái phiếu là gì? Quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ

Tại Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện để phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau: 2.1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng …

Đọc thêm

Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái …

1. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, trái phiếu doanh nghiệp phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép để quản lý số …

Đọc thêm

Có luật mới, cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ

Về cơ cấu thị trường trái phiếu phát hành theo loại hình doanh nghiệp, tổng giá trị phát hành của các Tổ chức tín dụng vẫn đứng đầu, đạt 8.490 tỷ đồng, chiếm 77.85% tổng giá trị phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, …

Đọc thêm

Trái phiếu doanh nghiệp: Luật hóa các chuẩn mực, trách …

Trái phiếu doanh nghiệp: Luật hóa các chuẩn mực, trách nhiệm. 25/04/2022 13:56. Với tầm quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), không ai nói Chính phủ phải siết lại vì một số sự kiện cá biệt vừa qua. Bởi lẽ Việt Nam đang nói nhiều về một trung tâm tài ...

Đọc thêm

Thông tư 01/2021/TT-NHNN phát hành trái phiếu của tổ …

Thông tư này quy định việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi; phát hành, chào bán trái phiếu (sau đây gọi là phát hành trái phiếu) trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để huy động vốn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Điều 2.

Đọc thêm

Sẽ siết chặt quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Sẽ siết chặt quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thứ sáu, 10/12/2021 23:08 (GMT+7) (ĐCSVN) - Bộ Tài chính cho biết đã và đang tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Đọc thêm

Khối lượng phát hành liên tục phá đỉnh, vỡ nợ trái phiếu khi

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu tốc độ tăng trưởng thần tốc lên tới 42% so với cùng kỳ, nâng khối lượng phát hành đạt kỷ lục 658.009 tỷ đồng, gấp hơn hai lần tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị ...

Đọc thêm

VBMA

I. Khuôn khổ pháp lý. Việt Nam đã và đang phát triển và hoàn thiện khung pháp lý để quản lý thị trường phát hành trái phiếu sơ cấp và thị trường giao dịch trái phiếu thứ cấp. Nhiều điều luật và quy định liên quan tới thị trường trái phiếu đã được ban hành từ ...

Đọc thêm

Thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động phát hành …

Những vấn đề nổi lên trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thị trường trái phiếu doanh nghiệp ... Hội Luật gia Việt Nam) Tổng Biên tập: Lê Thị Mai Phương Thông tin tòa soạn: Địa chỉ: Tòa nhà số 51B, ngõ 83 …

Đọc thêm

Quy định mới cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến …

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào …

Đọc thêm

Giá trị trái phiếu được xác định như thế nào?

Giá trị trái phiếu được xác định như thế nào? Tác giả: Luật sư Lê Minh Trường. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. …

Đọc thêm

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật …

Mục lục [ Ẩn giấu] 1 Quy định về cổ phiếu và trái phiếu theo pháp luật hiện hành. 1.1 Cổ phiếu. 1.1.1 Khái niệm cổ phiếu. 1.1.2 Nội dung của cổ phiếu. 1.1.3 Mệnh giá cổ phiếu. 1.2 Trái phiếu. 1.2.1 Khái niệm …

Đọc thêm

Chợ trái phiếu doanh nghiệp: Tấp nập, công khai lách luật

Khó siết lách luật bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân. Theo Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 168.702 tỷ đồng, phát hành ra công chúng 15.375 tỷ đồng. Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh ...

Đọc thêm

Những điều cần biết về trái phiếu trong doanh nghiệp

Cụ thể: 1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ ...

Đọc thêm

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY TNHH

Phát hành trái phiếu cũng là một trong những hình thức huy động vốn trong công ty TNHH. ... Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699 Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới